€100.000 belastingvrij schenken in 2017

Geplaatst op: 09-02-2017

geef geld aan kinderen voor hun huisBelastingvrij schenken in 2017 is weer mogelijk. Dit jaar is het weer mogelijk om €100.000,- belastingvrij te schenken aan een ander (normaal gesproken betaalt degene die een schenking ontvangt schenkbelasting). Degene die de schenking ontvangt moet het bedrag wel gebruiken voor de eigen woning. De ontvanger moet ook de leeftijd tussen 18 en 40 jaar hebben. Met gebruik voor eigen woning wordt bedoeld dat de ontvangen schenking wordt gebruikt voor het kopen van een woning. Ook het verbouwen van een woning of het aflossen van een eigen woning schuld valt onder deze regeling.
Deze vrijstelling komt in de plaats van de algemene vrijstelling van € 5.320 als je de schenking van je ouders ontvangt, of in de plaats van de algemene vrijstelling van € 2.129 als je de schenking van iemand anders ontvangt.

Voorwaarden

De Belastingdienst stelt wel enkele voorwaarden om gebruik te maken van deze vrijstelling:

 • U, of uw partner, bent tussen de 18 en 40 jaar op het moment dat u de schenking krijgt. Ontvangt u de schenking op de dag van uw 40e verjaardag? Dan geldt de vrijstelling ook nog.
 • U hebt niet eerder gebruikgemaakt van een van de verhoogde vrijstellingen voor een schenking die u van dezelfde schenker kreeg.
 • U gebruikt het bedrag van de schenking om:
  • een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden
  • uw eigenwoningschuld af te lossen
  • een restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen
  • rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen
 • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • U hebt in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd dat er geen voorwaarden aan de schenking zitten, of dat de schenking vervalt als u het geld niet op tijd gebruikt voor uw eigen woning.
 • U gebruikt de schenking  voor 31 december 2019 voor uw eigen woning.
 • U vraagt de vrijstelling aan in de aangifte schenkbelasting 2017

Overgangsregeling

Er is ook een overgangsregeling die alleen geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Daarbij zijn drie situaties denkbaar:

  1. Ben je tussen de 18 en 40 jaar en heb je vóór 2010 gebruikgemaakt van een verhoogde vrijstelling? En hebt je in de jaren 2010 tot en met 2016 geen verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan hebt je vanaf 1 januari 2017 eenmalig recht op maximaal € 27.650 vrijstelling voor je eigen woning als jij, of je partner, op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar bent. Je moet het hele bedrag gebruiken voor je eigen woning.
  2. Ben je tussen de 18 en 40 jaar en heb je vóór 2010 gebruikgemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling? En vervolgens in 2015 of in 2016 gebruikgemaakt van de aanvullende verhoogde vrijstelling van maximaal € 27.432 (2015) of maximaal € 27.570 (2016)? Dan kunt je in 2017 of in 2018 gebruikmaken van een vrijstelling voor je eigen woning van maximaal € 46.824 als jij, of je partner, op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar bent. Je moet het hele bedrag gebruiken voor je eigen woning
  3. Ben je tussen de 18 en 40 jaar en heb je in 2015 voor het eerst gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.322 of € 52.752? Dan kunt je kiezen om in 2017 of in 2018 gebruik te maken van een vrijstelling eigen woning van maximaal € 46.824 als jij, of je partner, op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar bent. Je moet het hele bedrag gebruiken voor je eigen woning
  4. Ben je tussen de 18 en 40 jaar en heb je in 2016 gebruikgemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.449 of maximaal € 53.016? Dan kan je in 2017 of 2018 gebruikmaken van een vrijstelling voor je eigen woning van maximaal € 46.824 als jij, of je partner, op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar bent. Je moet het hele bedrag gebruiken voor je eigen woning.

Doorgeven aan belastingdienst

Doe je een schenking aan iemand gebruikmakende van deze regeling, denk er dan wel aan dit aan te geven bij de Belastingdienst. Hiervoor heeft de belastingdienst specifieke formulieren. Op de website van de Belastingdienst vind je de toelichting alsook de juiste formulieren.