Weet je zeker dat je de erfenis wil aanvaarden?

Geplaatst op: 03-04-2019

Stel je staat in een testament genoemd als erfgenaam, dan ben je al snel geneigd deze te aanvaarden. Toch is het verstandig om eerst te bekijken of er meer bezittingen dan schulden zijn. Als je een erfenis namelijk accepteert (zuiver aanvaarden), dan erf je niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden. Zijn de schulden hoger dan de bezittingen dan kom je van een koude kermis thuis als je de nalatenschap zuiver zou aanvaarden. Je moet dan met je eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Het is goed om te weten dat je soms al een erfenis zuiver aan het aanvaarden bent zonder dat je daar erg in hebt. Voorbeelden van handelingen die er toe leiden dat je een erfenis zuiver aanvaardt zijn:

  • het leeghalen van de woning van de erflater en bepalen wat er met de spullen gebeurt;
  • het zonder voorbehoud voldoen van schulden van de nalatenschap en het overeenkomen van betalingsregelingen met schuldeisers;
  • de verkoop van de woning van de erflater;
  • het afgeven van een volmacht om de nalatenschap af te wikkelen;
  • het innen van tot de nalatenschap behorende vorderingen en het treffen van regelingen met schuldenaren;
  • het als erfgenaam deelnemen aan de verdeling van de nalatenschap;
  • het erkennen van een schuld van de nalatenschap;
  • het ondertekenen van een bankverklaring, waarbij het rekeningtegoed van de erflater wordt vrijgegeven;
  • het instellen van rechtsvorderingen die een erfgenaam toekomen.

Om te voorkomen dat je straks opgescheept zit met meer schulden dan bezittingen, kan je een nalatenschap ook beneficiair aanvaarden. Binnen een periode van drie maanden na overlijden van de erflater moet je beslissen of je zuiver of beneficiair wil aanvaarden. Je moet dus gaan inventariseren wat de bezittingen en schulden van de nalatenschap zijn om tot een goede beslissing te komen. Als je verwacht dat er veel schulden zijn, maar nog niet zeker weet of die hoger zijn dan de waarde van de bezittingen dan zou je de nalatenschap ook beneficiair kunnen aanvaarden. Blijkt dan na grondig onderzoek dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen, dan kan je de nalatenschap alsnog verwerpen. Je wordt dan met terugwerkende kracht geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Je erft dan geen vermogen meer en je hoeft de schulden niet met je privé vermogen te voldoen.

Bij beneficiaire aanvaarding ben verplicht om een verklaring af te leggen bij de rechtbank en moet je de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels afwikkelen. Dit vereist wel enige expertise.

Voor hulp bij het afwikkelen van een nalatenschap kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik kan u alle werkzaamheden uit handen nemen, die komen kijken bij het afwikkelen van een nalatenschap . Zo kunt u er gerust op zijn dat alles volgens de regels van de wet verloopt.