Achtergrond

Financiële ervaring
Als nalatenschapsplanner kan ik mijn ruime kennis van de financiële sector en ervaring met erfrecht en belastingzaken uitstekend inzetten. Mijn loopbaan begon na mijn studie bedrijfseconomie in Groningen die ik afrondde in 1995. Hierna vervulde ik mijn dienstplicht als officier bij de Koninklijke Landmacht. Vervolgens trad ik in 1997 in dienst bij ABN AMRO Bank. Eerst werkte ik als trainee bij International Banking and Global Clients. Na mijn traineeship werd ik Marketing & Sales Officer voor Zuid-Europa. Hier was ik verantwoordelijk voor het opzetten van kredietstructuren en het doen van grotere kredietvoorstellen. In 2000 stapte ik over naar ABN AMRO Asset Management als productmanager beleggingsfondsen Nederland. Ook onderhield ik contacten met particuliere beleggers, de pers en had ik taken op het gebied van financiële verslaglegging.

Richting nalatenschapsplanning
Mijn volgende overstap was in 2006 als Preferred Banker van ABN AMRO Bank van district Haarlem. Hier werkte ik voor vierhonderd vermogende, particuliere klanten. De opsplitsing van de bank bood mij de gelegenheid om in 2011 alles samen te laten komen in wat ik het liefste doe: Ik werd financieel vertrouwenspersoon. Inmiddels heb ik mijn focus nog meer gelegd bij het plannen en afwikkelen van nalatenschappen. Ik sta ervoor dat mensen dit goed moeten regelen en ik ondersteun ze daarbij in mijn werk als nalatenschapsplanner.

Andere activiteiten
Gedurende mijn loopbaan heb ik diverse trainingen en cursussen gevolgd. Voorbeelden zijn de Leergang Schenking en Successierecht (NIBE), Leergang Executele (NOVEX), Integraal Financieel Advies (in house bij ABN AMRO) en een traineeship Public Affairs. De afgelopen jaren vervulde ik nevenwerkzaamheden zoals het lidmaatschap van de Kascommissie van de Koorschool St. Bavo in Haarlem en het verzorgen van de Peuter- en Kleuterdienst bij de Nederlands Hervormde Kerk in Aerdenhout. In 2004 is mij eervol ontslag verleend als reserveofficier (majoor) bij de Koninklijke Landmacht. Verder besteed ik tijd aan golfsurfen, fotografie en houtbewerking. Ik ben getrouwd en heb een gezin met drie kinderen geboren in 2001, 2003 en 2007.